Certifikat

Här under finner du de certifikat som vi har blivit certifierade för. Våra certifieringar säkerställer att all hantering av våra produkter sker korrekt och riktigt. Samtliga certifikat är nerladdningsbara och finns i pdf-format.

Certifikat

Certifikat - fti - Anslutningsbevis 2017
Certifikat - fti - Anslutningsbevis 2016
Certifikat - IP Livsmedel
Certifikat - Värderingsdiplom V+
Certifikat - Soliditet Trippel A
Certifikat - REPA -näringslivets system för återvinning av förpackningar